Teraka Ankadinandriana Atsinanana 
Tanindrazana tsy ho tany ngazana 
Tsa Rava Tompoko
Imprimer cette pageAjouter aux Favoris

Ny atao hoe andrian-dreraka

Betsaka ireo famaritana ny hoe "andrian-dreraka" eto amin'ny sehatry ny aterineto. Ny famaritana iraisan'ny maro hevitra dia ny fiantsoana ireo olona resy eo amin'ny fiainana ka ny firazanany no mba hany sisa arangarangany. Izany firazanany izany no ampiasainy angatahina voninahitra sy ampihorohoroana na koa hanambakana ny fiarahamonina misy azy. Anisan'izany ohatra ny fangatahana "tsarava tompoko" rehefa mifampiarahaba sy ny ohatra maro hafa.

Rehefa resy sy foana mantsy ny fitondran'ny mpanjaka ary niha nahazo vahana koa ny finoana Kristianina dia voatery niasa ny taranak'andriana fa tsy afaka nitsetsitra ny hatsembohan'ny andevo taloha intsony. Sarotra ho an'ny olona efa zatra nitsetsitra ny fiovana lehibe toy izany ka nahatonga azy ireo ho lasa "andrian-dreraka" ny ankamaroany.

Tanin-drazana tsy ho tany ngazana.